Menu

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • 8. 6. 2021

  Medzinárodný deň detí je deň pre všetky deti tohto sveta. Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré môžeme dostať. S našimi žiakmi na 1. stupni sme tento sviatok oslávili za krásneho slnečného počasia 8. júna. Prvé dve vyučovacie hodiny sme pracovali vo svojich triedach. Po veľkej prestávke sme sa presunuli na školský dvor, kde nás už čakali animátori z občianskeho združenia Dračia stopa. Pripravili si pre nás hudobný program, maľovanie na tvár, bublifukovú show a modelovanie z balónov. Deti odchádzali domov s radostným pocitom, na ktorí ešte dlho nezabudnú. Radosť a úsmev na tvárach detí bolo to najkrajšie.

 • 31. 5. 2021

  V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci zo špeciálnych tried zúčastnili besedy na tému: „Odpady – separovanie, recyklovanie a znečisťovanie prostredia“. Besedovali sme v mesiaci máj. Žiaci riešili problematiku odpadov vlastnými názormi k tejto téme, ako by oni sami riešili otázku znečisťovania prostredia a tým zabránili rozširovaniu chorôb. Besedy sa zúčastnili žiaci špeciálnych tried. Všetci žiaci sa zapájali. Témy, ktoré sme preberali žiakov nútili zamýšľať sa nad domovom a jeho čistotou a pomocou obrázkov znečisteného sídliska, sme sa snažili motivovať žiakov k zodpovednejšiemu prístupu k tejto problematike. Žiaci výtvarne znázornili separovanie odpadov, a z týchto výkresov sme vytvorili plagát. Deťom sa beseda veľmi páčila.

 • 31. 5. 2021

  Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o negatívnom vplyve cigariet a cigaretového dymu na zdravie ľudí a o rizikách vzniku rôznych ochorení. Len málo ľudí dnes spochybňuje skutočnosť, že fajčenie je škodlivé pre ľudské zdravie v celosvetovom rozsahu. Fajčenie ovplyvňuje aj zdravie nefajčiarov, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. Žiaci našej školy boli informovaní prostredníctvom svojich učiteľov o nežiaducich účinkoch tabaku. Pozreli si rôzne obrázky o zničených orgánoch fajčiarov, prezentácie, vypočuli si negatívne a nežiadúce následky fajčenia a nakreslili aj obrázky viažuce sa k tejto téme.

 • 31. 5. 2021

  31. máj - tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Pomocou zaujímavých kresieb aj žiaci špeciálnych tried základnej školy vyjadrili svoj názor na škodlivosť fajčenia.

  Zapísala: Ing. Lívia Tóthová - koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

 • 27. 5. 2021

  Dňa 27. mája 2021 sme zopakovali našu pravidelnú brigádu za účelom vyčistenia a skrášlenia nášho školského areálu, ktorú organizovala pani učiteľka Mgr. Mária Šimková.

  Brigády sa zúčastnili žiaci 3. A a 4. B triedy spolu s pani zástupkyňou Mgr. Katarínou Bernáthovou a pani učiteľkou PhDr. Andreou Klajberovou.

  Vyčistili sme našu predzáhradku, naše skalky, osadili sme nové kvetináče s kvietkami, pretriedili sme zahustené konáre tují, okrasných kríkov, vytrhali burinu, nasypali čerstvú zeminu a mulčovaciu kôru. Vyčistili sme areál od smetí, upravili chodníky, pozametali celý školský dvor, poliali sme kvietky na našich parapetoch.

 • 21. 5. 2021

  Minulý týždeň sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Aj napriek sťaženým podmienkam všetci súťažiaci zvládli prípravu bravúrne, o čom svedčia aj vynikajúce výkony. Víťazi sú všetci, ktorí sa takýmto úžasným spôsobom rozhodli predniesť mnoho krásnych diel a zanechať v nás pekný umelecký zážitok. V rámci vyhodnotenia si deti prevzali pochvaly, diplomy a malé prekvapenia. Srdečne blahoželáme.

 • Oznam
  17. 5. 2021

  Dávame do pozornosti rozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 17. 05. 2021, Manuál Covid školský semafor pre základné školy vydaný MŠVVaŠ SR účinný od 17. 05. 2021, Ppodmienky vstupu do školy a Pokyny k prevádzke školy, k jej vnútornému režimu a podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy platné od 17. 05. 2021.

  Rozhodnutie.pdf

  Pokyny_k_prevadzke_skoly_od_17._05._2021.docx

  Podmienky_vstupu_do_skoly.docx

  Manual_Covid_skolsky_semafor_pre_zakladne_skoly.pdf

 • 14. 5. 2021

  Dňa 14. mája 2021 sa uskutočnila výtvarná súťaž v jednotlivých triedach. Triedne učiteľky zadali tému žiakom a vyhodnotili najkrajšie práce vo svojej triede. Témou tohtoročnej súťaže bola Jar. Víťazi dostali za svoj úspech odmenu.

  Ocenení žiaci :

  5. B a 6. B – Richard Balog, Markus Horváth

  5. C a 8. C – Štefan Rybár

  7. B – Jozef Rigo, Marieta Horváthová

  8. B – Lívia Baloghová

  9. B – Paulína Baloghová

  Zapísala: Mgr. Martina Sedláková

 • Čitateľská súťaž v špeciálnych triedach
  13. 5. 2021

  Dňa 13. mája 2021 sa uskutočnila čitateľská súťaž v jednotlivých triedach. Triedne učiteľky rozdali žiakom texty na čítanie a vyhodnotili najlepšieho čitateľa triedy. Textami na čítanie boli Starý Bodrík a vlk a Bájka o zajacovi a korytnačke. Víťazi dostali za svoj úspech malú odmenu.

  Najlepší čitatelia tried:

  5. B a 6. B – Sebastián Lukáč, Richard Balog

  5. C a 8. C – Alexander Polyák, Štefan Rybár

  7. B – Viktória Rigová

  8. B – Alexander Horváth

  9. B – Eva Horváthová

  Zapísala: RNDr. Irena Pavlinská

 • 9. 5. 2021

  Vzhľadom na trvajúcu pandemickú situáciu, pri príležitosti Dňa matiek, ani tento rok sme nemohli privítať programom "naše" mamičky a babičky na školskom dvore, tak sme im spravili radosť aspoň malým darčekom, ktoré vyrobili naši žiaci s pomocou svojich učiteľov a deti ich odovzdali svojim rodičom. Dúfame, že na budúci rok ich už potešíme aj tancom, básničkami a pesničkami.

  Zapísala: Mgr. Kristína Kubinyiová – koordinátorka ŽŠR

Nedeľa 20. 6. 2021

Fotogaléria

Aktivity

Kontakt

 • Základná škola Drienovec
  Drienovec 44, 044 01
 • 0903 655 220

Fotogaléria